Fs Agro - Jogi nyilatkozat

Fs Agro - Az FS Agro Kft. jogi nyilatkozata.

6900 Makó, József Attila u. 34 +36 (30) 968 6452

Jogi nyilatkozat

Az FS Agro Kft. (székhely: 6900 Makó József Attila u. 34.) minden tőle telhető, és ésszerű erőfeszítést megtett és megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a www.fsagro.hu internetes honlapján közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Mindezek ellenére, az FS Agro Kft. sem közvetlenül, sem pedig ráutaló, vagy közvetett módon nem vállal szavatosságot a jelen honlapon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a honlapot vagy a rajta közzétett információkat részben vagy egészben megszüntesse. Az FS Agro Kft. nem vállal felelősséget a honlapon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért.

A www.fsagro.hu honlapon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. Az FS Agro Kft. nem vállal felelősséget a honlaphoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

Az FS Agro Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlapok használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Az FS Agro Kft. tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésre bocsájtott ilyen jellegű adatokat. Kizárólag a megjelölt célra használja fel, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisával és semmilyen formában nem adja át harmadik félnek és minden tőle telhető és ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

Tájékoztatás céljából felhívjuk a figyelmet arra, hogy a www.fsagro.hu oldalairól más cégek és egyéb szervezetek honlapjára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért az FS Agro Kft. nem vállal felelősséget. Ezen honlapok használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Az FS Agro Kft Kft. honlapjai és az azokon található minden képi, hang- és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az FS Agro Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Tájékoztatás céljából felhívjuk a figyelmet arra, hogy az FS Agro Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerző jogi, polgár jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Az FS Agro Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.